Protokoll utskottssammanträde 2019/20:54

Socialutskottets protokoll 2019/20:54

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:54

DATUM

2020-06-10

TID

14.30–15.40

NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE

PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon: Kristina Nilsson (S), Ann-Christin Ahlberg (S), Per Ramhorn (SD), Mikael Dahlqvist (S), Sofia Nilsson (C), Ulrika Heindorff (M), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Lina Nordquist (L), Christina Östberg (SD), Pernilla Stålhammar (MP), Mats Wiking (S), Ulrika Jörgensen (M), Clara Aranda (SD), Pia Steensland (KD), Barbro Westerholm (L) och Cecilia Engström (KD). Även två tjänstemän från socialutskottets kansli medgavs att vara uppkopplade per telefon.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information från Socialdepartementet och Socialstyrelsen

Socialminister Lena Hallengren, Socialdepartementet, och generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, med medarbetare, informerade om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2019/20:52 och 2019/20:53.

§ 4

Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum i kammaren

Utskottet beslutade att sammanträda under arbetsplenum torsdagen den 11 juni och onsdagen den 17 juni 2020.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträden ska äga rum torsdag den 11 juni 2020 kl. 09.55 och kl. 13.30.

Vid protokollet

Justeras den 23 juni 2020
SOCIALUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:54

§ 1-6

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

U

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

U

Johan Hultberg (M)

X

Per Ramhorn (SD)

U

Mikael Dahlqvist (S)

U

Sofia Nilsson (C)

U

Karin Rågsjö (V)

X

Ulrika Heindorff (M)

U

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

U

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

Lina Nordquist (L)

U

Christina Östberg (SD)

U

Pernilla Stålhammar (MP)

U

Michael Anefur (KD)

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

U

Ulrika Jörgensen (M)

U

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

U

Marianne Pettersson (S)

Anders W Jonsson (C)

Maj Karlsson (V)

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

U

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

U

Linda Lindberg (SD)

Camilla Hansén (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Juno Blom (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

Johanna Jönsson (C)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

(-)

EXTRA SUPPLEANTER

Stina Larsson (C)

Cecilia Engström (KD)

U

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.