Protokoll utskottssammanträde 2019/20:55

Finansutskottets protokoll 2019/20:55Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:55

Datum

2020-05-28

Tid

kl. 10.30-10.40

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

  • Utskottet beslutade att kalla statssekreterare Ulf Holm till sammanträdet 9 juni för information om dels återhämtning och resolution av centrala motparter, dels gräsrotsfinansiering.
  • Preliminär sammanträdesplan t.o.m. juni 2020.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:54.

§ 3

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:100, motioner och yttrande.

Ärendet bordlades.

§ 4

Vårändringsbudget för 2020 (FiU21)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:99, motion 2019/20:3606 (M) och yttranden.

Ärendet bordlades.

§ 5

Årsredovisning för staten 2019 (FiU30)

Utskottet behandlade skrivelse 2019/20:101.

Ärendet bordlades.

§ 6

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2015-2019 (FiU45)

Utskottet behandlade skrivelse 2019/20:104.

Ärendet bordlades.

§ 7

Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF) (FiU57)

Utskottet behandlade framställan 2019/20:RB5 och motion 2019/20:3619 (SD).

Ärendet bordlades.

§ 8

Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (FiU60)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:167 och motionerna 2019/20:3625 (KD), 2019/20:3624 (M), 2019/20:3620 (SD).

Ärendet bordlades.

§ 9

Utvärdering av penningpolitiken

Utskottet beslutade att gå vidare med förslaget.

§ 10

Nästa sammanträde

Tisdag 2 juni kl. 11.00

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:55

§ 1-10

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

U

Adnan Dibrani (S)

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

U

Dennis Dioukarev (SD)

U

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

U

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Suppleanter

Fredrik Stenberg (S)

X

Sofia Westergren (M)

X

Eva Lindh (S)

U

Josefin Malmqvist (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.