Protokoll utskottssammanträde 2019/20:55

Socialutskottets protokoll 2019/20:55

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:55

DATUM

2020-06-11

TID

09.55–10.00

NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE

PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019 (SoU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2019/20:75.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:SoU5y.

§ 2

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 11 juni 2020 kl. 13.30.

Vid protokollet

Justeras den 23 juni 2020
SOCIALUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:55

§ 1-2

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Johan Hultberg (M)

X

Per Ramhorn (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Sofia Nilsson (C)

Karin Rågsjö (V)

X

Ulrika Heindorff (M)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

Lina Nordquist (L)

Christina Östberg (SD)

Pernilla Stålhammar (MP)

Michael Anefur (KD)

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

Ulrika Jörgensen (M)

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

Marianne Pettersson (S)

Anders W Jonsson (C)

Maj Karlsson (V)

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Camilla Hansén (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Juno Blom (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

Johanna Jönsson (C)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Mikael Damsgaard (M)

X

Erik Ottosson (M)

X

Malin Danielsson (L)

X

Martina Johansson (C)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Leif Nysmed (S)

X

David Lång (SD)

X

Julia Kronlid (SD)

X

Larry Söder (KD)

X

Mats Berglund (MP)

X

EXTRA SUPPLEANTER

Stina Larsson (C)

Cecilia Engström (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.