Protokoll utskottssammanträde 2019/20:59

Finansutskottets protokoll 2019/20:59Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:59

Datum

2020-06-11

Tid

kl. 09.30-09.57

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Coronapandemins effekter på kontantförsörjningen

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley och Christina Wejshammar, chef för enheten betalningssystem och kontanter, Riksbanken, informerade utskottet och svarade på frågor.

§ 2

Vårändringsbudget för 2020 (FiU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:99, motion (M) och yttranden från andra utskott.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU21.

M-, SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Anmälningar
Kanslichefen informerade om tillkommande sammanträden den 18/6, 22/6 och 23/6.

§ 4

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll nr. 2019/20:58.

§ 5

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:100, motioner och ett yttrande från skatteutskottet.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU20.

M-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

Årsredovisning för staten 2019 (FiU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:101.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU30.

§ 7

Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (FiU41)
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:148.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU41.

§ 8

Riksrevisionens rapport om Svenska skeppshypotekskassan (FiU46)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:108.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU46.

§ 9

Övrigt
Utskottet fortsatte diskussionen om förslaget till utskottsinitiativ från V- och KD-ledamöterna gällande stöd till civilsamhället.

Förslaget bordlades.

§ 10

Nästa sammanträde

Måndag 15 juni kl. 10.00.

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:59

§1-10

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

U

Edward Riedl (M)

-

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

-

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

U

Dennis Dioukarev (SD)

U

Ingela Nylund Watz (S)

U

Jakob Forssmed (KD)

-

Ingemar Nilsson (S)

U

Mats Persson (L)

-

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

-

Suppleanter

Fredrik Stenberg (S)

X

Sofia Westergren (M)

X

Eva Lindh (S)

U

Josefin Malmqvist (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

X

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

X

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

X

Ida Drougge (M)

X

Anna Wikström (S)

X

Magnus Persson (SD)

X

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

U= ledamöter som deltagit på telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.