Protokoll utskottssammanträde 2019/20:60

Finansutskottets protokoll 2019/20:60Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:60

Datum

2020-06-15

Tid

kl.10.00-10.53

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Förslag till omställningsstöd med anledning av coronaviruset

Statssekreterare Leif Jakobsson informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:59.

§ 3

Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (FiU61)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:181 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Övrigt

Utskottet konstaterade att det inte längre var aktuellt att fortsätta beredningen av förslag till utskottsinitiativ om stöd till regionala flygplatser.

§ 5

Nästa sammanträde

Tisdag 16 juni kl. 9.00

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:60

§ 1-5

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

Emil Källström (C)

U

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

U

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

Jakob Forssmed (KD)

U

Ingemar Nilsson (S)

U

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Suppleanter

Fredrik Stenberg (S)

X

Sofia Westergren (M)

U

Eva Lindh (S)

Josefin Malmqvist (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

X

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

X

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Johanna Haraldsson (S)

X

Marcus Selin (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Boriana Åberg (M)

U

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

U= Uppkopplade på telefon – U= ledamöter som deltagit på telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.