Protokoll utskottssammanträde 2019/20:64

Finansutskottets protokoll 2019/20:64Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:64

Datum

2020-08-20

Tid

kl. 11.00-11.19

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans enligt närvaroförteckningen.

§ 2

Anmälningar

Inkomna skrivelser dnr 2297-2019/20 och 1604-2019/20.

§ 3

Förslag om initiativ till stöd för enskilda näringsidkare

M- och KD- ledamöterna lade fram ett förslag till utskottsinitiativ om stöd för enskilda näringsidkare.

Utskottet beslutade att kalla företrädare för Finansdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet till nästa sammanträde.

Ärendet bordlades.

§ 4

Ändring i riksbankslagen till stöd för samarbete med internationella organ (FiU7)

Utskottet behandlade framställan 2019/20:RB3.

Utskottet beslutade att kalla företrädare för Riksbanken och Finansinspektionen till ett kommande sammanträde.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Ev. tisdag 25 augusti kl. 11.00 eller torsdag 27 augusti kl. 11.00.

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:64

§ 1-5

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

U

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

U

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

U

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

U

Sofia Westergren (M)

O

Eva Lindh (S)

U

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

U= Uppkopplade på telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.