Protokoll utskottssammanträde 2019/20:6

Finansutskottets protokoll 2019/20:6Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:6

Datum

2019-10-15

Tid

kl. 11.00-11.01

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Nya ledamot

Sofia Nilsson (C) hälsades välkommen till utskottet.

§ 2

Anmälningar

  • Fråga om att kalla statssekreterare Catharina Espmark för information om förslaget till direktiv om hantering eller köp av krediter och ianspråktagande av säkerheter till sammanträdet 14 november.

Utskottet beslöt att kalla statssekreteraren.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:5.

§ 4

Statistik över hushållens tillgångar och skulder (FiU8)

Utskottet fortsatte beredningen av framställan 2018/19:RB4 och motion 2018/19:3101.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU8.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 5

Statistik på upphandlingsområdet (FiU16)

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2018/19:142.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU16.

§ 6

Nästa sammanträde

Torsdag den 17 oktober kl. 10.30

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:6

§1-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

-

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

-

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

-

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

Sofia Westergren (M)

X

Eva Lindh (S)

X

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

X

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande