Protokoll utskottssammanträde 2019/20:6

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2019/20:6

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:6

DATUM

2019-12-03

TID

10.00-11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:5.

§ 2

Information från Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet med anledning av proposition 2019/20:28 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Kabinettssekreterare Annika Söder, stabschef till utrikesministern Magnus Nilsson, departementsråd Julius Liljeström och kansliråd Katrin Månsson, samtliga från Utrikesdepartementet, samt statssekreterare Jan-Olof Lind och departementssekreterare Henric Arnoldsson, båda från Försvarsdepartementet, informerade med anledning av proposition 2019/20:28 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter om Iraks relationer till andra stater som företrädarna för Utrikesdepartementet lämnat.

§ 3

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:28 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 5 december 2019
kl. 09.00.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras torsdagen den 5 december 2019

Hans Wallmark


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2019/20:6

§1

§2

§3-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Hans Wallmark (M), ordförande

X

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

X

X

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

Beatrice Ask (M)

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Daniel Bäckström (C)

O

O

O

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

Jan R Andersson (M)

Roger Richthoff (SD)

Alexandra Völker (S)

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

Joar Forssell (L)

X

X

X

Lars Andersson (SD)

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

O

O

O

Jörgen Berglund (M)

Paula Holmqvist (S)

Margareta Cederfelt (M)

O

O

O

Ludvig Aspling (SD)

Aylin Fazelian (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Hanna Gunnarsson (V)

O

O

O

Alexandra Anstrell (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

Mattias Ottosson (S)

Lars Adaktusson (KD)

O

O

X

Kalle Olsson (S)

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

O

O

O

Elisabeth Falkhaven (MP)

Magdalena Schröder (M)

X

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.