Protokoll utskottssammanträde 2019/20:7

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:7

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:7

DATUM

2019-10-10

08TID

10.30–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:6.

§ 2

Information från Inspektionen för socialförsäkringen

Enhetschef och stf. generaldirektör Ola Leijon med medarbetare informerade om inspektionens rapporter
2019:8 Försäkringskassan som part i förvaltningsdomstol - En analys av hur väl myndighetens processföring fungerar
2019:9 Hel sjukersättning från 19 års ålder - En granskning av Försäkringskassans tillämpning efter regeländringen den 1 februari 2017

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 15 oktober 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:6

§ 1–3

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Paula Bieler (SD)

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

Julia Kronlid (SD)

X

Kadir Kasirga (S)

Hans Eklind (KD)

X

Björn Petersson (S)

X

Barbro Westerholm (L)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Mats Berglund (MP)

X

Arin Karapet (M)

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

X

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M)

Jennie Åfeldt (SD)

X

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

X

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

X

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Lars Andersson (SD)

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Persson (L)

Martina Johansson (C)

X

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ida Gabrielsson (V)

Erica Nådin (S) extra suppleant

X

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande