Protokoll utskottssammanträde 2019/20:7

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2019/20:7

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:7

DATUM

2019-12-05

TID

09.00–09.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:6.

§ 2

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:28 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:UFöU2.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

V- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Kanslimeddelanden

  • Utskottet beslutade att ordföranden får mandat att justera dagens sammanträdesprotokoll eftersom detta är utskottets sista sammanträde.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras måndagen den 16 december 2019

Hans Wallmark

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2019/20:7

§1

§2-3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Hans Wallmark (M), ordförande

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

Kenneth G Forslund (S)

X

Beatrice Ask (M)

X

Björn Söder (SD)

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

Daniel Bäckström (C)

O

Håkan Svenneling (V)

X

Jan R Andersson (M)

X

Roger Richthoff (SD)

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Oscarsson (KD)

Olle Thorell (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Lars Andersson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

X

Hans Rothenberg (M)

X

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

Jörgen Berglund (M)

O

Paula Holmqvist (S)

Margareta Cederfelt (M)

Ludvig Aspling (SD)

Aylin Fazelian (S)

O

Kerstin Lundgren (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

Alexandra Anstrell (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Mattias Ottosson (S)

O

Lars Adaktusson (KD)

X

Kalle Olsson (S)

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

Magdalena Schröder (M)

X

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.