Protokoll utskottssammanträde 2019/20:9

Justitieutskottets protokoll 2019/20:9

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:9

DATUM

2019-11-19

TID

11.00-11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Inrikesminister Mikael Damberg med medarbetare informerade

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:8.

§ 3

Mottagande av motionsyrkande

Utskottet beslutade att ta emot motion 2019/20:3094 yrkande 11 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) från utbildningsutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 2.

§ 5

Nästa sammanträde

Torsdagen den 28 november 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 28 november 2019

Fredrik Lundh Sammeli

JUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:9

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Magdalena Schröder (M)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Linda Westerlund Snecker (V)

X

Ellen Juntti (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Bo Broman (SD)

-

Rasmus Ling (MP)

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

Mikael Damsgaard (M)

O

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

O

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshoff (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-10-25