Protokoll utskottssammanträde 2019/20:9

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2019/20:9

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:9

DATUM

2020-04-16

TID

07.45–09.15

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten om situationen i Afghanistan

Utrikesminister Ann Linde, kansliråd Henrik Garmer, departementssekreterare Linnéa Jannes och stabschef Magnus Nilsson, samtliga från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, kansliråd Samuel Rudvall, enhetschef Peter Göthe, departementssekreterare Henric Arnoldsson, politisk sakkunnig Annelie Gregor Sachs och pressekreterare Toni Eriksson, samtliga från Försvarsdepartementet, och brigadgeneral Lena Persson Herliz, överstelöjtnant Jonas Nilsson, båda från Försvarsmakten, informerade med anledning av situationen i Afghanistan.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten om situationen i Irak

Utrikesminister Ann Linde, kansliråd Henrik Garmer, departementssekreterare Linnéa Jannes och stabschef Magnus Nilsson, samtliga från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, kansliråd Samuel Rudvall, enhetschef Peter Göthe, departementssekreterare Henric Arnoldsson, politisk sakkunnig Annelie Gregor Sachs och pressekreterare Toni Eriksson, samtliga från Försvarsdepartementet, och brigadgeneral Lena Persson Herliz, överstelöjtnant Jonas Nilsson, båda från Försvarsmakten, informerade med anledning av situationen i Irak.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

§ 4

§ 5

Information från Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet med anledning av proposition 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (UFöU5)
Försvarsminister Peter Hultqvist, kansliråd Samuel Rudvall, enhetschef Peter Göthe, departementssekreterare Henric Arnoldsson, politisk sakkunnig Annelie Gregor Sachs och pressekreterare Toni Eriksson, samtliga från Försvarsdepartementet, och kansliråd Henrik Garmer och departementssekreterare Linnéa Jannes, båda från Utrikesdepartementet, informerade med anledning av proposition 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland.

Ledamöternas frågor besvarades.

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2019/20:86 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali (UFöU4)

Försvarsminister Peter Hultqvist, kansliråd Samuel Rudvall, enhetschef Peter Göthe, departementssekreterare Henric Arnoldsson, politisk sakkunnig Annelie Gregor Sachs och pressekreterare Toni Eriksson, samtliga från Försvarsdepartementet, kansliråd Henrik Garmer och departementssekreterare Linnéa Jannes, båda från Utrikesdepartementet, och brigadgeneral Lena Persson Herliz, överstelöjtnant Jonas Nilsson, båda från Försvarsmakten, informerade med anledning av proposition 2019/20:86 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali.

Ledamöternas frågor besvarades.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:9.

§ 6

§ 7

Övriga frågor

Ledamöter från M presenterade ett förslag till utskottsinitiativ.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 7 maj 2020 kl. 09.00.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras torsdagen den 7 maj 2020

Kenneth G ForslundSAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2019/20:9

§1-2

§ 3-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S), ordförande

X

X

Pål Jonson (M), vice ordförande

X

X

Niklas Karlsson (S)

O

O

Hans Wallmark (M)

X

X

Björn Söder (SD)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Hanna Gunnarsson (V)

O

X

Jörgen Berglund (M)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Adaktusson (KD)

X

X

Heléne Björklund (S)

Joar Forssell (L)

X

X

Caroline Nordengrip (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

SUPPLEANTER

Olle Thorell (S)

Alexandra Anstrell (M)

O

O

Paula Holmqvist (S)

Margareta Cederfelt (M)

Markus Wiechel (SD)

Pyry Niemi (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

Håkan Svenneling (V)

X

O

Jessika Roswall (M)

O

O

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

Mikael Oscarsson (KD)

Annika Strandhäll (S)

X

X

Allan Widman (L)

Ludvig Aspling (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Magnus Ek (C)

Anders Östberg (S)

Marlene Burwick (S)

Kalle Olsson (S)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Magdalena Schröder (M)

Tobias Billström (M)

Karin Enström (M)

Johan Forssell (M)

Annicka Engblom (M)

Amir Adan (M)

Lars Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Linda Modig (C)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Robert Halef (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Fredrik Malm (L)

Maria Nilsson (L)

Karolina Skog (MP)

Rasmus Ling (MP)

Maria Gardfjell (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

O

X

O

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.