Protokoll utskottssammanträde 2020/21:1

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:1

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:1

DATUM

2020-09-14

TID

09.00 – 12.00 13.00 – 15.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk: Maria Gardfjell (MP), Jessica Rosencrantz (M), Hanna Westerén (S), Isak From (S), John Widegren (M), Runar Filper (SD), Magnus Manhammar (S), Elin Segerlind (V), Betty Malmberg (M), Malin Larsson (S), Magnus Oscarsson (KD), Nina Lundström (L), Marléne Lund Kopparklint (M), Yasmine Eriksson (SD), Kjell-Arne Ottosson (KD), Magnus Ek (C), Stina Larsson (C), Peter Helander (C) och Jessica Wetterling (V).

§ 2

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att Göran Gutierrez Aranda, S-kansliet, Viktor Järnemar Johnsson, C-kansliet och Kristina Tysk, MP-kansliet, fick närvara via videolänk under punkterna 3 och 4.

§ 3

Information med anledning av utskottsinitiativ om skyddsjakt på varg

Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Viltskadecenter, Polisen, Brottsförebyggande rådet, Svenska Samernas Riksförbund och Lantbrukarnas Riksförbund lämnade, per videolänk, sin syn på ett utskottsinitiativ om skyddsjakt på varg och svarade på ledamöternas frågor.

Ajournering kl. 12.00 – 13.00

§ 4

Information med anledning av utskottsinitiativ om skyddsjakt på varg, fortsättning

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Svenska Jägareförbundet, Skandulv, Statens veterinärmedicinska anstalt, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet lämnade, per videolänk, sin syn på ett utskottsinitiativ om skyddsjakt på varg och svarade på ledamöternas frågor.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 17 september 2020 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 29 september 2020

Ulrika HeieMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2020/21:1

§ 1-3

§ 4-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf., tjl. t.o.m. 2020-11-29

-

-

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

Isak From (S)

X

X

John Widegren (M)

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

-

Elin Segerlind (V)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

-

Martin Kinnunen (SD)

X

-

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

-

Marlene Burwick (S)

-

-

Nina Lundström (L)

X

X

Mats Nordberg (SD)

-

-

Ulrika Heie (C), vik. ordf. t.o.m. 2020-11-29

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

X

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M)

Yasmine Eriksson (SD)

X

-

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

O

-

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

O

X

Helena Antoni (M)

Stina Larsson (C)

O

X

Peter Helander (C)

X

X

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Jessika Wetterling (V)

O

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.