Protokoll utskottssammanträde 2020/21:2

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:2

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:2

DATUM

2020-09-22

TID

11.00–12.47

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Helén Pettersson (S), Ann-Sofie Lifvenhage (M), Johan Andersson (S), Leila Ali-Elmi (MP) och Alireza Akhondi (C).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:1.

§ 3

Aktuella EU-frågor

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, åtföljd av medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om:

Informella möten
- Informellt videomötet den 17 juli

- Informellt möte i Berlin den 2 november

Aktuella förhandlingar
- Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
- Europeiska socialfonden plus

- Beslut om samarbetet mellan de europeiska offentliga arbetsförmedlingarna
- Revidering av förordning 883/2004
- Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
- Rådsrekommendation om ”En väg till jobb – en förstärkt ungdomsgaranti”
- Rådsslutsatser om säsongsarbetare

Rådsmöten under hösten

- Epsco 13 oktober (inställt, ersätts av informellt videomöte)
- Epsco 3 december

Aviserade initiativ under 2020

- Carcinogen- och mutagendirektivet

- Initiativet om minimilöner

§ 4

Budgetpropositionen för 2021

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, åtföljd av medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om budgetpropositionen för 2021, utgiftsområde 14.

§ 5

Budgetpropositionen för 2021

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, biträdd av medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om budgetpropositionen för 2021, utgiftsområde 13. Jämställdhetsministern deltog på distans.

§ 6

Aktuella EU-frågor

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, biträdd av medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om:

Informella möten
- Informellt möte i Potsdam den 19–20 november

Aktuella förhandlingar
- Antidiskrimineringsdirektivet

- Rådsslutsatser om lönegapet mellan kvinnor och män

Rådsmöten under hösten

- Epsco 13 oktober (inställt, ersätts av informellt videomöte)
- Epsco 3 december

Aviserade initiativ under 2020

- Strategi för jämlikhet för hbtq-personer

- Handlingsplan om integration och inkludering

- Initiativ om lönetransparens

Jämställdhetsministern deltog på distans.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde sammanträdesplanen.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den

24 september 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras 24 september 2020

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:2

§ 1–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

X

Mats Green (M), andre vice ordf.

X

Patrik Björck (S)

X

Saila Quicklund (M)

X

Magnus Persson (SD)

X

Helén Pettersson (S)

O

Martin Ådahl (C)

X

Ali Esbati (V)

X

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

X

Ebba Hermansson (SD)

X

Johan Andersson (S)

O

Sofia Damm (KD)

Serkan Köse (S)

X

Alexander Christiansson (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

X

Malin Danielsson (L)

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

X

Malin Höglund (M)

O

Marianne Pettersson (S)

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

O

Ciczie Weidby (V)

O

Helena Bouveng (M)

Sara Gille (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

X

Jasenko Omanovic (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Katarina Brännström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Linda Lindberg (SD)

Maria Nilsson (L)

Robert Hannah (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Roza Güclu Hedin (S)

Ludvig Aspling (SD)

X

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.