Protokoll utskottssammanträde 2020/21:3

Justitieutskottets protokoll 2020/21:3

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:3

DATUM

2020-09-24

TID

10.00-10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Fråga om medgivande till deltagande på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Petter Löberg (S), Maria Strömkvist (S), Johan Hedin (C), Linda Westerlund Snecker (V), Ellen Juntti (M), Katja Nyberg (SD), Joakim Sandell (S), Carina Ödebrink (S), Johan Pehrson (L), Ingemar Kihlström (KD), Mikael Damsgaard (M), Johanna Öfverbeck (MP), Helena Vilhelmsson (C) och Inga-Lill Sjöblom (S).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:2.

§ 3

Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket (JuU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:169 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2020/21:JuU2.

S-, V- och MP-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Utskottsinitiativ

Utskottet fortsatte behandlingen av ett förslag från SD-ledamöterna om ett utskottsinitiativ om att kriminalisera deltagande i kriminell organisation.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna och ansåg att utskottet borde ha tagit initiativ enligt det framlagda förslaget.

§ 5

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 6

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 3.

§ 7

Begäran om att bjuda in riksåklagaren till utskottet

Utskottet beslutade att bjuda in riksåklagaren Petra Lundh till justitieutskottet med anledning av regeringens budgetproposition för 2021.

§ 8

Begäran om att bjuda in Kriminalvården till utskottet

Utskottet beslutade att bjuda in Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren till justitieutskottet med anledning av platsbristen i anstalter och häkten samt beslutet om stabsläge.

§ 9

Nästa sammanträde

Tisdagen den 29 september 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 29 september 2020

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:3

§ 1-9

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Louise Meijer (M)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Linda Westerlund Snecker (V)

X

Ellen Juntti (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Bo Broman (SD)

-

Rasmus Ling (MP)

-

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

Mikael Damsgaard (M)

O

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Monika Lövgren (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

X

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

O

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Stina Larsson (C)

Johanna Öfverbeck (MP)

X

Inga-Lill Sjöblom (S)

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-04-30

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.