Protokoll utskottssammanträde 2020/21:4

Justitieutskottets protokoll 2020/21:4

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:4

DATUM

2020-09-29

TID

11.00-12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Fråga om medgivande till deltagande på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Louise Meijer (M), Linda Westerlund Snecker (V), Johan Pehrson (L) och Helena Vilhelmsson (C).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Rikspolischef Anders Thornberg med medarbetare informerade utskottet med anledning av den senaste tidens diskussion om kriminella klaner.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:3.

§ 4

Nästa sammanträde

Torsdagen den 1 oktober 2020 kl. 10.00 i RV2-Lektionssal 1.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 1 oktober 2020

Fredrik Lundh Sammeli


JUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:4

§ 1-4

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

X

Petter Löberg (S)

-

Louise Meijer (M)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

-

Johan Hedin (C)

X

Linda Westerlund Snecker (V)

X

Ellen Juntti (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Bo Broman (SD)

X

Rasmus Ling (MP)

-

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

Mikael Damsgaard (M)

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Monika Lövgren (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Stina Larsson (C)

Johanna Öfverbeck (MP)

X

Inga-Lill Sjöblom (S)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-04-30

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.