Protokoll utskottssammanträde 2020/21:7

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:7

Protokoll

Utskottssammanträde 2020/21:7

Datum

2020-10-13

Tid

kl. 11.00-11.12

Närvarande

Se bilaga 1

Upprop

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans under punkterna 2 – 7 på föredragningslistan för följande ordinarie ledamöter och suppleanter:

Gunilla Carlsson (S), Eva Lindh (S), Mattias Karlsson (M), Rickard Nordin (C), Mats Persson (L), Jan Ericson (M), Adnan Dibrani (S), Sofia Westergren (M), Björn Wiechel (S), Lars Thomsson (C) och Karolina Skog (MP).

§ 2

Anmälningar

- Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöten 2020.

- Fråga om mottagande av prop. 2020/21:14 Bestämmelserna om

nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs

permanenta, och eventuella följdmotioner från socialförsäkringsutskottet.

Utskottet beslutade att ta emot proposition 2020/21:14 och eventuella följdmotioner.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:6.

§ 4

Avgiftsfritt pneumokockvaccin för pensionärer över 65 år

Fråga om yttrande till socialutskottet om förslag till utskottsinitiativ.

Frågan bordlades.

§ 5

Riksrevisorns årliga rapport 2020 (FiU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2019/20:RR5.

Ärendet bordlades.

§ 6

Några frågor om OTC-derivat och om transaktioner för

värdepappersfinansiering (FiU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:174.

Ärendet bordlades.

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdag 15 oktober kl. 11.00.

Justeras

Elisabeth Svantesson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2020/21:7

§1

§2-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Vakant (S) Ordförande

-

-

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

X

Gunilla Carlsson (S)

U

Edward Riedl (M)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Adnan Dibrani (S)

U

Emil Källström (C)

-

-

Ulla Andersson (V)

X

X

Jan Ericson (M)

U

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

-

-

Mats Persson (L)

U

Charlotte Quensel (SD)

X

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

U

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

U

Sofia Westergren (M)

U

Eva Lindh (S)

U

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Stina Larsson (C) extra supp

Nermina Mizimovic (S) extra supp

Rickard Nordin (C)

U

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarand

U= Uppkopplad på telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.