Protokoll utskottssammanträde 2020/21:9

Finansutskottets protokoll 2020/21:9Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2020/21:9

Datum

2020-10-20

Tid

kl.10.00-11.40

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson gav sin syn på den aktuella penningpolitiken och svarade på ledamöternas frågor.

§ 2

Nästa sammanträde

Torsdag 22 oktober kl. 11.00

Justeras

Åsa Westlund


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2020/21:9

§ 1-2

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Åsa Westlund (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Edward Riedl (M)

-

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

-

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

-

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

Sofia Westergren (M)

X

Eva Lindh (S)

X

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Stina Larsson (C) extra supp

Nermina Mizimovic (S) extra supp

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.