Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:24 Torsdag 2011-02-17 kl. 09:00

Torsdag 2011-02-17 kl. 09:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet

3. Justering av bet. 2010/11:AU3 En förnyad arbetsmiljöpolitik med nationell handlingsplan 2010–2015
-EMD-

4. Justering av yttrande med anledning av EUMOT-utredningen

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (tisdagen den 1 mars kl. 11.00)

Bilagor


Kalendarium
Punkt 3 Utkast till bet. 2010/11:AU3
Punkt 4 Skickas ut senare
Punkt 6 Protokoll 2010/11:23 (endast elektroniskt)