Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:26 Torsdag 2011-03-03 kl. 10:00

Torsdag 2011-03-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information av generaldirektören Pia Enochsson,
Myndigheten för yrkeshögskolan

2. Kanslimeddelanden
-GU-

3. EU-information från kansliet

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (tisdagen den 8 mars kl. 11.00)


Bilagor


Kalendarium
Punkt 5 Protokoll 2010/11:24 och 25 (endast elektroniskt)