Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:31 Tisdag 2011-04-12 kl. 11:00

Tisdag 2011-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information av professor Bertil Holmlund, Uppsala universitet, om bilaga 10 till Långtidsutredningen, "Deltidsarbetslöshet och arbetslöshetsförsäkring i Sverige"

2. Kanslimeddelanden
-GU-

3. EU-information från kansliet

4. Fråga om eventuellt yttrande till UU med anledning av skrivelse 2010/11:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 och följdmotion
-LD-

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (torsdagen den 14 april kl. 10.00)

Bilagor


Kalendarium
Punkt 4 PM
Punkt 6 Protokoll 2010/11:30 (endast elektroniskt)