Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:32 Torsdag 2011-04-14 kl. 10:00

Torsdag 2011-04-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:32
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet

3. Justering av bet. 2010/11:AU9 Arbetslöshetsförsäkringen
-LD- -LB-

4. Behandling av proposition 2010/11:96 Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektion för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar
(bet. 2010/11:AU7)
-GU-

5. Behandling av proposition 2010/11:89 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté
(bet. 2010/11:AU8)
-EMD-

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde (tisdagen den 26 april kl. 11.00)

Bilagor


Kalendarium
Punkt 3 Utkast till bet. 2010/11:AU9
Punkt 4 PM
Punkt 5 PM
Punkt 7 Protokoll 2010/11:31 (endast elektroniskt)