Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:33 Tisdag 2011-04-26 kl. 11:00

Tisdag 2011-04-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:33
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet

3. Bordlagt ärende, justering av bet. 2010/11:AU9 Arbetslöshetsförsäkringen; nu fråga om beräkning av kostnader för att genomföra motionsförslag om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen
-LD- -LB-

4. Justering av yttrande till UU med anledning av berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010
(yttr. 2010/11:AU3y)
-LD-

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (torsdagen den 28 april kl. 10.00)Bilagor


Kalendarium
Punkt 3 Kansli-PM, PM från Arbetsmarknadsdepartementet resp. RUT
Punkt 4 Utkast till yttr. 2010/11:AU3y
Punkt 6 Protokoll 2010/11:32 (endast elektroniskt)