Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:34 Torsdag 2011-04-28 kl. 10:00

Torsdag 2011-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:34
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information av Statistiska Centralbyrån (SCB) (kl. 10.00)

2. Kanslimeddelanden
-GU-

3. EU-information från kansliet

4. Justering av bet. 2010/11:AU7 Ändringar i registerlagarna för Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
-GU-

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (tisdagen den 3 maj kl. 11.00)Bilagor


Kalendarium
Punkt 4 Utkast till bet. 2010/11:AU7
Punkt 6 Protokoll 2010/11:33 (endast elektroniskt)