Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:35 Tisdag 2011-05-03 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:35
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. EU-överläggning med regeringen, statssekreteraren Bettina Kashefi, om ungdomssysselsättning

2. Information av professor Eva Mörk, Uppsala universitet, om bilaga 11 till Långtidsutredningen, "Från försörjningsstöd till arbete" (kl. 11.30 ca)

3. Kanslimeddelanden
-GU-

4. EU-information från kansliet

5. Frågor om ev. yttrande till FiU över
a) 2011 års ekonomiska vårproposition (prop. 2010/11:100)
b) Vårändringsbudget för 2011 (prop. 2010/11:99)
c) Regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2010
(skr. 2010/11:101)

6. Fråga om ev. yttrande till KU över 2011 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkterna 2-11 (Indelning i utgifts-
områden m.m.)
(prop. 2010/11:100)

7. Avrapporteringar

8. Justering av protokoll

9. Inkomna skrivelser

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde (torsdagen den 5 maj kl. 10.00)

Bilagor


Kalendarium
forts.

Punkt 1 - Utkast till rådsslutsatser Promoting Youth Employment to achieve the Europe 2020 objectives - Draft Council conclusions
- Arbetsmarknadsdepartementet, PM 2011-04-26 inför överläggning om utkast till rådsslutsatser om sysselsättning bland unga
Punkt 5b Ur prop. 99
Punkt 6 Ur prop. 100
Punkt 8 Protokoll 2010/11:34 (endast elektroniskt)