Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:38 Torsdag 2011-05-19 kl. 10:00

Torsdag 2011-05-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:38
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet

3. Behandling av motioner om arbetsrätt från allmänna motionstiden 2010/11 (bet. 2010/11:AU10)
-EMD-

4. Justering av yttrande till FiU över 2011 års ekonomiska vårproposition (yttr. 2010/11:AU4y)
-LD-

5. Justering av bet. 2010/11:AU11 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin
-GU-

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde (tisdagen den 31 maj kl. 11.00)

Bilagor


Kalendarium
Punkt 3 PM
Punkt 4 Utkast till yttrande 2010/11:AU4y
Punkt 5 Utkast till bet. 2010/11:AU11
Punkt 7 Protokoll 2010/11:37 (endast elektroniskt)