Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:39 Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:39
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information av Konjunkturinstitutet om Lönebildningsrapporten 2011

2. Kanslimeddelanden
-GU-

3. EU-information från kansliet

4. Bordlagt ärende: Fortsatt behandling av motioner om arbetsrätt från allmänna motionstiden 2010/11 (bet. 2010/11:AU10)
-EMD- -LD-

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (tisdagen den 7 juni kl. 11.00)


Bilagor


Kalendarium
Punkt 6 Protokoll 2010/11:38 (endast elektroniskt)