Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:40 Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:40
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet

3. Justering av bet. 2010/11:AU10 Arbetsrätt
-EMD- -LD-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (torsdagen den 9 juni kl. 10.00)

Bilagor


Kalendarium
Punkt 3 Utkast till bet. 2010/11:AU10
Punkt 5 Protokoll 2010/11:39 (endast elektroniskt)