Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:41 Torsdag 2011-06-09 kl. 10:00

Torsdag 2011-06-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:41

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:41
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. EU-information från regeringen, statssekreteraren Bettina Kashefi, om
dels kommissionens meddelande om vägledning för nationella reformprogram 2011-2012 inom ramen för den europeiska terminen, COM(2011) 400 och kommissionens förslag till rådets rekommendation med anledning av Sveriges nationella reformprogram, SEC(2011) 826 och 735,
dels kommissionens meddelande om migration, KOM(2011) 248

2. Kanslimeddelanden
-GU-

3. EU-information från kansliet

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (tisdagen den 14 juni kl. 11.00)

Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 COM(2011) 400, SEC(2011) 826 och 735,
KOM(2011) 248 (endast elektroniskt)
Punkt 5 Protokoll 2010/11:40 (endast elektroniskt)