Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:42 Onsdag 2011-06-22 kl. 08:45

Onsdag 2011-06-22 kl. 08:45

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:42

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:42
Datum och tid: 08:45
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet

3. Vissa beredningsfrågor inför subsidiaritetsprövningar
-GU-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 3 PM, KOM(2011) 336 och KOM(2011) 348 (KOM-dokumenten endast elektroniskt)
Punkt 5 Protokoll 2010/11:41 (endast elektroniskt)