Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:43 Måndag 2011-08-29 kl. 14:00

Måndag 2011-08-29 kl. 14:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:43

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:43
Datum och tid: 14:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring i EGF-förordningen, KOM(2011) 336 slutlig (omedelbar justering)

2. Nästa sammanträde (ingen tidpunkt bestämd)

Bilagor


Punkt 1: Kansli-PM (uppdaterad 17/8: tidigare version utskickad 20/6), Fakta-PM 133 (utskickad 6/7), KOM(2011) 336 (utskickad 20/6), utkast till protokollsutdrag
(dokumenten skickas endast elektroniskt)