Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:14 Torsdag 2011-12-15 kl. 10:00

Torsdag 2011-12-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14
Datum och tid: 2011-12-15 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Kanslimeddelanden

2. Subsidiaritetsprövning, nytt direktiv om utrustning m.m.
i explosionsfarliga omgivningar (s.k. ATEX-direktivet)
Föredragning, ev. beslut
KOM(2011) 772
Föredragande: EMD

3. EU-information från kansliet

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 december 2011 kl. 08.30

Bilagor


Kalendarium
Punkt 2 KOM(2011) 772 (skickas endast elektroniskt),
UD-PM, kansli-PM och utkast till beslut
Punkt 5 Protokoll 2011/12:13 (skickas endast elektroniskt)