Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2011-12-20 kl. 08:30

Tisdag 2011-12-20 kl. 08:30

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15
Datum och tid: 2011-12-20 08:30 kl. 08:30
Plats: RÖ 5-38

1. Överläggning, EU-förslag om ny EGF-förordning (Globaliseringsfonden)
KOM(2011) 608
Statsrådet Hillevi Engström

2. Överläggning, EU-förslag om förordning om PSCI
(Social innovation)
KOM(2011) 609
Statsrådet Hillevi Engström

3. Kommissionens arbetsprogram 2012
Fråga om yttrande till UU
KOM(2011) 777
Föredragande: LD

4. Kanslimeddelanden

5. EU-information från kansliet

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 januari 2012 kl. 10.00

Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 Överläggnings-PM Globaliseringsfonden
Punkt 2 Överläggnings-PM Social innovation
Punkt 3 KOM(2011) 777 och bilaga med planerade initiativ
med AU-anknytning
Punkt 7 Protokoll 2011/12:14 (skickas endast elektroniskt)