Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:17 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17
Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Överläggning, rådsslutsatser om sysselsättningsriktlinjer
för 2012
Statsrådet Hillevi Engström

2. EU-information från regeringen
- Det danska ordförandeskapet
- Europa 2020-strategin, den årliga tillväxtrapporten och den
gemensamma sysselsättningsrapporten
- Utstationeringsdirektivet och Monti II-förordningen
- Europeiska globaliseringsfonden och programmet för social
förändring och social innovation
- Europeiska socialfonden
- Mammaledighetsdirektivet
- Direktivet om elektromagnetiska fält
- Kommissionens rapport om regelförenkling för mikroföretag
- Migrationsdirektiven
- Övriga kommande förslag från kommissionen
Statsrådet Hillevi Engström

3. Kanslimeddelanden

4. EU-information från kansliet

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 januari 2012 kl. 10.00

Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 Underlag skickas fredagen den 20 januari
(skickas endast elektroniskt)
Punkt 6 Protokoll 2011/12:16 (skickas endast elektroniskt)