Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:19 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19
Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från Arbetsförmedlingen

2. Kanslimeddelanden

3. EU-information från kansliet

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 februari 2012 kl. 10.00

Bilagor


Kalendarium
Punkt 5 Protokoll 2011/12:18 (skickas endast elektroniskt)