Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:2 Tisdag 2011-09-27 kl. 11:00

Tisdag 2011-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista


1. Information från Arbetsförmedlingen
Generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist med medarbetare

2. Kanslimeddelanden

3. EU-information från kansliet

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor
a) Datum för Brasilienresa
b) Fråga om länsresa
c) Fråga om julfest

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 oktober 2011 kl. 10.00Bilagor


Kalendarium