Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:21 Torsdag 2012-02-16 kl. 10:00

Torsdag 2012-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21
Datum och tid: 2012-02-16 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Subsidiaritetsprövning, elektromagnetiska fält,
förlängning av 2004 års direktiv
Föredragning och ev. beslut
KOM(2012) 15
Föredragande: EMD

2. Arbetsrätt (AU9)
Föredragning
Skr. 2011/12:16 och motioner
Föredragande: EMD

3. Kanslimeddelanden

4. EU-information från kansliet

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 februari 2012 kl. 11.00 (ev.)

Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 KOM(2012) 15 och PM
Punkt 2 Två PM
Punkt 6 Protokoll 2011/12:20