Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:24 Tisdag 2012-03-13 kl. 11:00

Tisdag 2012-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24
Datum och tid: 2012-03-13 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från regeringen
Statssekreteraren Bettina Kashefi m.fl.,
Arbetsmarknadsdepartementet

2. Kanslimeddelanden

3. EU-information från kansliet

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 mars 2012 kl. 10.00

Bilagor


Kalendarium
Punkt 5 Protokoll 2011/12:23 (skickas endast elektroniskt)