Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-03-15 kl. 10:00

Torsdag 2012-03-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25
Datum och tid: 2012-03-15 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från Riksrevisionen
DO och diskrimineringsfrågorna, RiR 2012:3
Riksrevisor Gudrun Antemar m.fl., Riksrevisionen

2. Vissa arbetsrättsliga frågor (AU9)
Justering
Skr. 2011/12:16 och motioner
Föredragande: EMD

3. Grönbok om omstruktureringar och planering för förändringar (utlåtande) (AU10)
Justering
KOM(2012) 7
Föredragande: LD

4. Bordlagd fråga om uppgifter från Arbetsförmedlingen

5. Kanslimeddelanden

6. EU-information från kansliet

7. Avrapporteringar

8. Justering av protokoll

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 mars 2012 kl. 11.00 (ev). forts.Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 RiR 2012:3 (skickas endast elektroniskt)
Punkt 2 Utkast till betänkande 2011/12:AU9
Punkt 3 Utkast till utlåtande 2011/12:AU10
Punkt 8 Protokoll 2011/12:24 (skickas endast elektroniskt)