Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:26 Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26
Datum och tid: 2012-03-20 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Vissa arbetsrättsliga frågor (AU9)
Bordlagt ärende; justering
Skr. 2011/12:16 och motioner
Föredragande: EMD

2. Kanslimeddelanden

3. EU-information från kansliet

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 mars 2012 kl. 10.00 (ev).

Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 (Bilagor utskickade till sammanträdet den 15 mars)
Punkt 5 Protokoll 2011/12:25 (skickas endast elektroniskt)