Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:28 Torsdag 2012-03-29 kl. 10:00

Torsdag 2012-03-29 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28
Datum och tid: 2012-03-29 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 5-37 OBS! Sammanträde i BoU:s sessionssal

1. Arbetslöshetsförsäkringen (AU8)
Justering
Motioner om arbetslöshetsförsäkringen
Föredragande: LD, LB

2. Kanslimeddelanden

3. EU-information från kansliet

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 april 2012 kl. 11.00 (ev).


Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 Utkast till betänkande AU8
Punkt 5 Protokoll 2011/12:27 (skickas endast elektroniskt)