Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:31 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:30

Tisdag 2012-04-17 kl. 11:30

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:31
Datum och tid: 2012-04-17 11:30 kl. 11:30
Plats: RÖ 5-38

1. Soldatanställningar i Försvarsmakten (AU4y)
Föredragning
Prop. 2011/12:115 och följdmotion
Föredragande: EMD

2. Överläggning, Rådsslutsatser inom EU:s uppföljning av
Pekingplattformen: "Kvinnor och miljö"
(ca kl. 11.45)
Statssekreteraren Amelie von Zweigbergk m.fl.
Utbildningsdepartementet

3. Kanslimeddelanden

4. EU-information från kansliet

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 april 2012 kl. 10.00.

Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 PM och följdmotion
Punkt 2 Utkast till rådsslutsatser och PM
(även utskickat till sammanträde den 10 april)
Punkt 6 Protokoll 2012:29 (skickas endast elektroniskt)