Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:33 Torsdag 2012-04-26 kl. 10:00

Torsdag 2012-04-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:33
Datum och tid: 2012-04-26 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster (AU11)
Föredragning
Prop. 2011/12:122 och motioner
Föredragande: LF

2. Frågor om ledighet och anställningsformer (AU13)
Föredragning
Motioner från allmänna motionstiden 2010 och 2011
Föredragande: EMD

3. Subsidiaritetsprövning, utstationeringspaketet
Fortsatt behandling
KOM(2012) 130 och KOM(2012) 131
Föredragande: EMD och LD

4. Kanslimeddelanden

5. EU-information från kansliet

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 10.00.

Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 PM
Punkt 2 PM
Punkt 3 Fakta-PM, utstationeringspaketet (skickas ut
elektroniskt under morgondagen)
Punkt 7 Protokoll 2011/12:31 (skickas endast elektroniskt)