Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:35 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:35
Datum och tid: 2012-05-08 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg m.fl., DO

2. Information från Riksrevisionen
Effektivitetsmätning som metod för att jämföra arbetsförmedlingskontor, RiR 2012:9
Riksrevisorn Gudrun Antemar m.fl., Riksrevisionen

3. Kanslimeddelanden

4. EU-information från kansliet

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 maj 2012 kl. 10.00.

Bilagor


Kalendarium
Punkt 6 Protokoll 2011/12:33 (skickas endast elektroniskt)