Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:36 Torsdag 2012-05-10 kl. 10:00

Torsdag 2012-05-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:36
Datum och tid: 2012-05-10 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information om FunkA-utredningen
Cristina Husmark Pehrsson

2. Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering, m.m. (AU12)
Justering
Prop. 2011/12:107 och motioner
Föredragande: LD

3. 2012 års ekonomiska vårproposition (AU6y)
Föredragning
Prop. 2011/12:100 och motioner
Föredragande: LD

4. Kanslimeddelanden

5. EU-information från kansliet

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Kalendarium
Punkt 2 Utkast till betänkande 2011/12:AU12
Punkt 3 PM
Punkt 7 Protokoll 2011/12:34 (skickas endast elektroniskt)