Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:38 Torsdag 2012-05-31 kl. 09:00

Torsdag 2012-05-31 kl. 09:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:38
Datum och tid: 2012-05-31 09:00
Plats: RÖ 5-38


1. Överläggning, Tillämpningsdirektivet
Statssekreterare Kashefi m.fl.

2. Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m. (AU11)
Justering
Prop. 2011/12:122 och motioner
Föredragande: LF

3. Kanslimeddelanden

4. EU-information från kansliet

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 juni 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 Överläggnings-PM
Punkt 2 Utkast till betänkande 2011/12:AU11 med bilagor
Punkt 6 Protokoll 2011/12:36 (skickas endast elektroniskt)