Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:39 Tisdag 2012-06-05 kl. 11:00

Tisdag 2012-06-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:39
Datum och tid: 2012-06-05 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Överläggning, landspecifika rekommendationer på sysselsättningsområdet
COM(2012) 328
Statssekreteraren Bettina Kashefi m.fl.
Arbetsmarknadsdepartementet

2. EU-information från regeringen
- Europeiska globaliseringsfonden
- Programmet för social förändring och innovation
- Ändringsdirektivet om elektromagnetiska fält
- Kommissionens sysselsättningspaket
Statssekreteraren Bettina Kashefi m.fl.
Arbetsmarknadsdepartementet

3. Kanslimeddelanden

4. EU-information från kansliet

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 juni 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 COM(2012) 328 (underlag från regeringen
skickas senare)
Punkt 6 Protokoll 2011/12:37 (skickas endast elektroniskt)