Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:4 Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Överläggning om rådsslutsatser om
uppföljning av Pekingplattformen
Statsrådet Nyamko Sabuni

2. Information från regeringen om
jämställdhetsfrågor hösten 2011
- Informellt ministermöte Krakow, den 21 oktober 2011
- Jämställdhetsinstitutet i Vilnius, EIGE
- Våld
Statsrådet Nyamko Sabuni

3. Kanslimeddelanden

4. EU-information från kansliet

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 oktober 2011 kl. 11.00Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 Utkast till rådsslutsatser, PM och rapport från EIGE
Punkt 6 Protokoll 2011/12:3 (skickas elektroniskt)