Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:40 Tisdag 2012-06-19 kl. 08:45

Tisdag 2012-06-19 kl. 08:45

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:40
Datum och tid: 2012-06-19 08:45
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Val av ny ordförande

3. Nästa sammanträde
Ingen tidpunkt bestämd.

Bilagor


Protokoll 2011/12:38 (skickas endast elektroniskt)