Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:41 Tisdag 2012-08-28 kl. 15:00

Tisdag 2012-08-28 kl. 15:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:41
Datum och tid: 2012-08-28 15:00
Plats: RÖ 5-38

1. Överläggning, utkast till rådsslutsatser om jobbskapande återhämtning med fokus på ungdomsarbetslösheten

Statssekreteraren Bettina Kashefi m.fl.
Arbetsmarknadsdepartementet

2. EU-information från regeringen

AU-relaterade punkter på Epsco-rådets dagordning den 4 oktober 2012:

- direktivförslaget om elektromagnetiska fält
- sysselsättningssituationen i Europa
- förberedelse för trepartstoppmötet
- EuroMed ministermöte
- Europeiska socialfonden

Statssekreteraren Bettina Kashefi m.fl.
Arbetsmarknadsdepartementet

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Ingen tidpunkt bestämd.

Bilagor


Punkt 1 Utkast till rådsslutsatser och överläggnings-PM